Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P20A Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 37 / 117 (32 %) Učebna: B11 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá15x40.5 %
dobrá16x43.2 %
průměrná6x16.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano10x27 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne6x16.2 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano29x78.4 %
spíše ano7x18.9 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano26x70.3 %
spíše ano7x18.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano15x40.5 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x13.5 %
průměr 1.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké6x16.2 %
přiměrěné26x70.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x13.5 %
průměr 1.81

Vyučující

Adámek M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano13x35.1 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne5x13.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Adámek M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano32x86.5 %
spíše ano5x13.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Adámek M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x21.6 %
spíše ano3x8.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x70.3 %
průměr 1.27
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano20x54.1 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano35x94.6 %
spíše ano1x2.7 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano20x54.1 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž13x35.1 %
žena24x64.9 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.37x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé35x94.6 %
opakovaně2x5.4 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%26x70.3 %
75 – 50%4x10.8 %
50 – 25%2x5.4 %
méně než 25%5x13.5 %
průměr 1.62
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné10x27 %
průměrné25x67.6 %
podprůměrné2x5.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký15x40.5 %
průměrný18x48.6 %
nízký4x10.8 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký17x45.9 %
průměrný18x48.6 %
nízký2x5.4 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět