Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P04A Biochemie I

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/0 KZ; 3 kr.
Respondentů: 65 / 240 (27 %) Učebna: VG Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá25x38.5 %
dobrá34x52.3 %
průměrná5x7.7 %
špatná1x1.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.72
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano48x73.8 %
spíše ano15x23.1 %
spíše ne2x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano56x86.2 %
spíše ano8x12.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano33x50.8 %
spíše ano21x32.3 %
spíše ne8x12.3 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit2x3.1 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano27x42.2 %
spíše ano25x39.1 %
spíše ne7x10.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x7.8 %
průměr 1.66
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké21x32.8 %
přiměrěné32x50 %
nízké2x3.1 %
nemohu posoudit9x14.1 %
průměr 1.65

Vyučující

Brábek J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano6x9.2 %
spíše ano12x18.5 %
spíše ne5x7.7 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit41x63.1 %
průměr 2.04
Folk P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano16x24.6 %
spíše ano28x43.1 %
spíše ne13x20 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit6x9.2 %
průměr 2.02
Kalous M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano13x20 %
spíše ano21x32.3 %
spíše ne5x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x40 %
průměr 1.79
Brábek J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano20x30.8 %
spíše ano2x3.1 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit42x64.6 %
průměr 1.17
Folk P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano44x67.7 %
spíše ano13x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit7x10.8 %
průměr 1.28
Kalous M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano28x43.1 %
spíše ano9x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit28x43.1 %
průměr 1.24
Brábek J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x12.3 %
spíše ano2x3.1 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit54x83.1 %
průměr 1.36
Folk P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano10x15.4 %
spíše ano7x10.8 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit47x72.3 %
průměr 1.5
Kalous M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano8x12.3 %
spíše ano3x4.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit54x83.1 %
průměr 1.27
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano39x60 %
spíše ano22x33.8 %
spíše ne3x4.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano63x96.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano37x56.9 %
spíše ano21x32.3 %
spíše ne4x6.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.6 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž17x26.2 %
žena48x73.8 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.65x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé64x98.5 %
opakovaně1x1.5 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%39x60 %
75 – 50%21x32.3 %
50 – 25%5x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.48
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré6x9.2 %
nadprůměrné14x21.5 %
průměrné40x61.5 %
podprůměrné4x6.2 %
špatné1x1.5 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký32x49.2 %
průměrný28x43.1 %
nízký5x7.7 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký23x35.4 %
průměrný38x58.5 %
nízký4x6.2 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět