Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P39C Batrachologie a herpetologie

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 7 / 31 (23 %) Učebna: B2P Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá4x66.7 %
dobrá2x33.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 2.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x50 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké1x16.7 %
přiměrěné2x33.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x50 %
průměr 1.67

Vyučující

Rehák I. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.17
Rehák I. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1
Rehák I. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x85.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž1x14.3 %
žena6x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.1x14.3 %
Nmgr.6x85.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.86
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé5x83.3 %
opakovaně1x16.7 %
průměr 1.17
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%5x71.4 %
75 – 50%2x28.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré2x28.6 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné5x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x57.1 %
průměrný3x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký2x28.6 %
průměrný5x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět