Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P75 Aplikovaná hydrologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 8 / 20 (40 %) Učebna: VEZ Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá5x62.5 %
dobrá3x37.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké3x37.5 %
přiměrěné5x62.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63

Vyučující

Jánský B. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano4x50 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Daňhelka J. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Jeníček M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Jánský B. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.29
Daňhelka J. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Jeníček M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Jánský B. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x50 %
průměr 1.25
Daňhelka J. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 1.67
Jeníček M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž7x87.5 %
žena1x12.5 %
průměr 1.13
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.8x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé7x87.5 %
opakovaně1x12.5 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%6x75 %
75 – 50%2x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x50 %
průměrné4x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký3x37.5 %
průměrný4x50 %
nízký1x12.5 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký2x25 %
průměrný6x75 %
nízký0x0 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět