Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P106 Aplikace geoinformatiky v sociální geografii

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 8 / 24 (33 %) Učebna: K1 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá3x37.5 %
průměrná3x37.5 %
špatná2x25 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne3x37.5 %
rozhodně ne2x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.63
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké2x25 %
přiměrěné4x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1.67

Vyučující

Ouředníček M. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano6x75 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Kupková L. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne3x37.5 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 2.71
Štych P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne3x37.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 2.29
Ouředníček M. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Kupková L. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Štych P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Ouředníček M. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x50 %
průměr 2.25
Kupková L. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x50 %
průměr 2
Štych P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano4x50 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x50 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne3x37.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.88
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano4x50 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž5x62.5 %
žena3x37.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.2x25 %
Nmgr.6x75 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.75
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé7x87.5 %
opakovaně1x12.5 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%6x75 %
75 – 50%2x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x62.5 %
průměrné3x37.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.38
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký1x12.5 %
průměrný7x87.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký0x0 %
průměrný4x50 %
nízký4x50 %
průměr 2.5
Vybrat jiný předmět