Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC240P21B Anorganická chemie II (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 18 / 74 (24 %) Učebna: CH1 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá2x11.1 %
dobrá9x50 %
průměrná5x27.8 %
špatná1x5.6 %
velmi špatná1x5.6 %
průměr 2.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano9x50 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.76
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano9x50 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké14x77.8 %
přiměrěné3x16.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.18

Vyučující

Hermann P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne7x38.9 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Hermann P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Hermann P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x55.6 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž8x44.4 %
žena10x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé11x61.1 %
opakovaně7x38.9 %
průměr 1.39
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%11x61.1 %
75 – 50%6x33.3 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné14x77.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký1x5.6 %
průměrný13x72.2 %
nízký4x22.2 %
průměr 2.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký2x11.1 %
průměrný13x72.2 %
nízký3x16.7 %
průměr 2.06
Vybrat jiný předmět