Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P04B Anatomie člověka II

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 9 / 28 (32 %) Učebna: B312 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá1x11.1 %
dobrá3x33.3 %
průměrná3x33.3 %
špatná2x22.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.75
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne3x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne2x22.2 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké7x77.8 %
přiměrěné0x0 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1

Vyučující

Sedlak P. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.63
Bejdová Š. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne3x33.3 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.75
Hoffmannová E ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.75
Sedlak P. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.38
Bejdová Š. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x22.2 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.25
Hoffmannová E je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.38
Sedlak P. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x44.4 %
průměr 1.4
Bejdová Š. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 1.33
Hoffmannová E je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne3x33.3 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.88

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž1x11.1 %
žena8x88.9 %
průměr 1.89
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.1x11.1 %
Nmgr.8x88.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.89
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%6x66.7 %
75 – 50%3x33.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x44.4 %
průměrné5x55.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký4x44.4 %
průměrný5x55.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký1x11.1 %
průměrný7x77.8 %
nízký1x11.1 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět