Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P671 Analytická chemie I (a)

Katedra analytické chemie Semestr: 2016/2017 letní Rozsah: 3/2 Z; 5 kr.
Respondentů: 8 / 47 (17 %) Učebna: CH3 Termín: Čt,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 letní
velmi dobrá4x50 %
dobrá3x37.5 %
průměrná1x12.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 2.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné6x75 %
nízké1x12.5 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 2.14

Vyučující

Kubíčková A. ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.43
Křížek T. ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x87.5 %
průměr 3
Kubíčková A. je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1
Křížek T. je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x87.5 %
průměr 2
Kubíčková A. je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x50 %
průměr 1.5
Křížek T. je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 letní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2016/2017 letní
muž4x50 %
žena4x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2016/2017 letní
Bc.8x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 letní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 letní
více než 75%5x62.5 %
75 – 50%2x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x12.5 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 letní
velmi dobré1x12.5 %
nadprůměrné3x37.5 %
průměrné4x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.38
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 letní
velký3x37.5 %
průměrný5x62.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 letní
velký4x50 %
průměrný4x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět