Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180P33 Repetitorium biologie podle RVP G III

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 4/0 Z, Zk; 2 kr.
Respondentů: 3 / 27 (11 %) Učebna: B312 Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá3x100 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x33.3 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne1x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x33.3 %
spíše ano2x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x33.3 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x33.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x33.3 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x33.3 %
přiměrěné2x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Vyučující

M. Hora ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
R. Šolc ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x66.7 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
R. Dvořáková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x66.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x33.3 %
průměr 1
M. Hora je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
R. Šolc je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
R. Dvořáková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x66.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x33.3 %
průměr 1
M. Hora je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x33.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x66.7 %
průměr 1
R. Šolc je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x100 %
R. Dvořáková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x33.3 %
spíše ano2x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x100 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x66.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž0x0 %
žena3x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.3x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé3x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%1x33.3 %
75 – 50%2x66.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x33.3 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné2x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký0x0 %
průměrný3x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký0x0 %
průměrný3x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět