Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P62ZC Životní prostředí člověka

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 54 / 71 (76 %) Učebna: PR Termín: Po,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá7x13 %
dobrá23x42.6 %
průměrná21x38.9 %
špatná2x3.7 %
velmi špatná1x1.9 %
průměr 2.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x18.5 %
spíše ano18x33.3 %
spíše ne21x38.9 %
rozhodně ne4x7.4 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 2.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano32x59.3 %
spíše ano16x29.6 %
spíše ne4x7.4 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.51
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x31.5 %
spíše ano21x38.9 %
spíše ne3x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x24.1 %
průměr 1.66
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x13 %
spíše ano22x40.7 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x44.4 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké8x14.8 %
přiměrěné37x68.5 %
nízké3x5.6 %
nemohu posoudit6x11.1 %
průměr 1.9

Vyučující

T. Matějček ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x35.2 %
spíše ano25x46.3 %
spíše ne8x14.8 %
rozhodně ne2x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
J. Tumajer ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x11.1 %
spíše ano18x33.3 %
spíše ne11x20.4 %
rozhodně ne5x9.3 %
nemohu posoudit14x25.9 %
průměr 2.38
V. Treml ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x25.9 %
spíše ano28x51.9 %
spíše ne11x20.4 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.98
T. Matějček je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano39x72.2 %
spíše ano13x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 1.25
J. Tumajer je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x35.2 %
spíše ano12x22.2 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit20x37 %
průměr 1.56
V. Treml je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano35x64.8 %
spíše ano15x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x7.4 %
průměr 1.3
T. Matějček je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x18.5 %
spíše ano4x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit40x74.1 %
průměr 1.29
J. Tumajer je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x5.6 %
spíše ano3x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit48x88.9 %
průměr 1.5
V. Treml je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x22.2 %
spíše ano2x3.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit40x74.1 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x22.2 %
spíše ano24x44.4 %
spíše ne14x25.9 %
rozhodně ne2x3.7 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 2.12
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano48x88.9 %
spíše ano4x7.4 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x40.7 %
spíše ano29x53.7 %
spíše ne3x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž29x54.7 %
žena24x45.3 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.49x90.7 %
Nmgr.4x7.4 %
Ph.D.1x1.9 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé53x98.1 %
opakovaně1x1.9 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%45x83.3 %
75 – 50%6x11.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%3x5.6 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x5.6 %
nadprůměrné13x24.1 %
průměrné35x64.8 %
podprůměrné1x1.9 %
špatné2x3.7 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký9x17 %
průměrný31x58.5 %
nízký13x24.5 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký8x14.8 %
průměrný38x70.4 %
nízký8x14.8 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět