Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P62Z Životní prostředí člověka

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 21 / 71 (30 %) Učebna: VG Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá6x28.6 %
dobrá9x42.9 %
průměrná6x28.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne8x38.1 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x28.6 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x42.9 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x4.8 %
přiměrěné18x85.7 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2

Vyučující

T. Matějček ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2
V. Treml ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.9
T. Matějček je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.35
V. Treml je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.32
T. Matějček je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x76.2 %
průměr 1.6
V. Treml je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x76.2 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž13x65 %
žena7x35 %
průměr 1.35
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%7x33.3 %
75 – 50%9x42.9 %
50 – 25%4x19 %
méně než 25%1x4.8 %
průměr 1.95
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné15x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x4.8 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký4x19 %
průměrný13x61.9 %
nízký4x19 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký2x9.5 %
průměrný17x81 %
nízký2x9.5 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět