Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P16Z Územní plánování a urbanismus

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 32 / 53 (60 %) Učebna: PR Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá14x43.8 %
dobrá15x46.9 %
průměrná3x9.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.66
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x40.6 %
spíše ano13x40.6 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne2x6.3 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x59.4 %
spíše ano9x28.1 %
spíše ne4x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x46.9 %
spíše ano11x34.4 %
spíše ne4x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x37.5 %
spíše ano11x34.4 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit7x21.9 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké8x25 %
přiměrěné23x71.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.74

Vyučující

R. Perlín ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x31.3 %
spíše ano17x53.1 %
spíše ne5x15.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
R. Perlín je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x75 %
spíše ano8x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
R. Perlín je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x21.9 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x62.5 %
průměr 1.42
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x68.8 %
spíše ano9x28.1 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x93.8 %
spíše ano1x3.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x43.8 %
spíše ano16x50 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.66

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž13x40.6 %
žena19x59.4 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.13x40.6 %
Nmgr.19x59.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.59
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé31x96.9 %
opakovaně1x3.1 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%28x87.5 %
75 – 50%3x9.4 %
50 – 25%1x3.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.16
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x12.5 %
průměrné28x87.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký12x37.5 %
průměrný16x50 %
nízký4x12.5 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x22.6 %
průměrný22x71 %
nízký2x6.5 %
průměr 1.84
Vybrat jiný předmět