Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300S01Z3 Úvod do studia a geografický proseminář

Sekretariát sekce geografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 26 / 151 (17 %) Učebna: VEZ Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá16x61.5 %
dobrá10x38.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné24x92.3 %
nízké2x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08

Vyučující

L. Jelen ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.32
T. Krajňák ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x50 %
průměr 1.54
L. Jelen je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
T. Krajňák je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x34.6 %
průměr 1.12
L. Jelen je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x26.9 %
průměr 1.32
T. Krajňák je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x80.8 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x73.1 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano1x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž14x53.8 %
žena12x46.2 %
průměr 1.46
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%24x92.3 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x7.7 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x7.7 %
nadprůměrné9x34.6 %
průměrné13x50 %
podprůměrné2x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký9x34.6 %
průměrný17x65.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký14x53.8 %
průměrný11x42.3 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět