Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG451P01C Úvod do hydrogeologie

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 22 / 28 (79 %) Učebna: G1 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá3x13.6 %
dobrá11x50 %
průměrná7x31.8 %
špatná1x4.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 1.82
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x31.8 %
průměr 1.87
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x13.6 %
přiměrěné11x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x36.4 %
průměr 1.79

Vyučující

J. Řihošek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne6x27.3 %
rozhodně ne3x13.6 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.43
J. Řihošek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
J. Řihošek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x50 %
průměr 1.73
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano11x50 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.81
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.38
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 1.59

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž14x63.6 %
žena8x36.4 %
průměr 1.36
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x81.8 %
75 – 50%1x4.5 %
50 – 25%3x13.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x18.2 %
nadprůměrné4x18.2 %
průměrné11x50 %
podprůměrné3x13.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x31.8 %
průměrný12x54.5 %
nízký3x13.6 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký6x27.3 %
průměrný12x54.5 %
nízký4x18.2 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět