Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P79 Úvod do entomologie

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 36 / 126 (29 %) Učebna: B7 Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá16x44.4 %
dobrá18x50 %
průměrná2x5.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.61
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x36.1 %
spíše ano17x47.2 %
spíše ne4x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.74
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x58.3 %
spíše ano13x36.1 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x50 %
spíše ano12x33.3 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x13.9 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x52.8 %
spíše ano10x27.8 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x16.7 %
průměr 1.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x5.6 %
přiměrěné28x77.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x16.7 %
průměr 1.93

Vyučující

J. Prokop ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x27.8 %
spíše ano18x50 %
spíše ne6x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.88
P. Šípek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x47.2 %
spíše ano17x47.2 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.54
J. Vilímová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x30.6 %
spíše ano18x50 %
spíše ne5x13.9 %
rozhodně ne2x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
J. Prokop je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x61.1 %
spíše ano12x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.35
P. Šípek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x75 %
spíše ano9x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
J. Vilímová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x72.2 %
spíše ano9x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.26
J. Prokop je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x8.3 %
spíše ano6x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x75 %
průměr 1.67
P. Šípek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x11.1 %
spíše ano5x13.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x75 %
průměr 1.56
J. Vilímová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x8.3 %
spíše ano3x8.3 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x80.6 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x33.3 %
spíše ano21x58.3 %
spíše ne3x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano33x91.7 %
spíše ano1x2.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.8 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x72.2 %
spíše ano8x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž13x36.1 %
žena23x63.9 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.35x97.2 %
Nmgr.1x2.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé35x97.2 %
opakovaně1x2.8 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%28x77.8 %
75 – 50%5x13.9 %
50 – 25%3x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x8.3 %
nadprůměrné9x25 %
průměrné22x61.1 %
podprůměrné1x2.8 %
špatné1x2.8 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký11x30.6 %
průměrný21x58.3 %
nízký4x11.1 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký10x27.8 %
průměrný25x69.4 %
nízký1x2.8 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět