Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P01D Úvod do demografie

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/0 Z; 2 kr.
Respondentů: 24 / 69 (35 %) Učebna: LR Termín: Po,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá4x16.7 %
dobrá17x70.8 %
průměrná3x12.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.96
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x33.3 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.74
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano12x50 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné21x87.5 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 2.05

Vyučující

T. Kučera ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
T. Kučera je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x87.5 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.09
T. Kučera je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x50 %
průměr 1.92
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano18x75 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.04
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.65
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne7x29.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.91

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž10x41.7 %
žena14x58.3 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.22x91.7 %
Nmgr.2x8.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%17x70.8 %
75 – 50%5x20.8 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%1x4.2 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x4.2 %
nadprůměrné3x12.5 %
průměrné19x79.2 %
podprůměrné1x4.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký10x41.7 %
průměrný12x50 %
nízký2x8.3 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký4x16.7 %
průměrný15x62.5 %
nízký5x20.8 %
průměr 2.04
Vybrat jiný předmět