Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160P25 Základy parazitologie

Katedra parazitologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 104 / 257 (40 %) Učebna: VG Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá89x85.6 %
dobrá15x14.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano54x52.4 %
spíše ano40x38.8 %
spíše ne5x4.9 %
rozhodně ne1x1 %
nemohu posoudit3x2.9 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano77x74 %
spíše ano23x22.1 %
spíše ne3x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano73x70.2 %
spíše ano25x24 %
spíše ne1x1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x4.8 %
průměr 1.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano59x56.7 %
spíše ano33x31.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x11.5 %
průměr 1.36
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké19x18.3 %
přiměrěné64x61.5 %
nízké3x2.9 %
nemohu posoudit18x17.3 %
průměr 1.81

Vyučující

J. Votýpka ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano92x88.5 %
spíše ano12x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
J. Votýpka je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano94x90.4 %
spíše ano10x9.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
J. Votýpka je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x16.3 %
spíše ano1x1 %
spíše ne2x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit84x80.8 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano92x88.5 %
spíše ano11x10.6 %
spíše ne1x1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano81x77.9 %
spíše ano20x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x2.9 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano70x67.3 %
spíše ano26x25 %
spíše ne3x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x4.8 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž32x30.8 %
žena72x69.2 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.102x98.1 %
Nmgr.2x1.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé103x99 %
opakovaně1x1 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%90x86.5 %
75 – 50%12x11.5 %
50 – 25%2x1.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré8x7.7 %
nadprůměrné25x24 %
průměrné66x63.5 %
podprůměrné3x2.9 %
špatné2x1.9 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký71x68.3 %
průměrný31x29.8 %
nízký2x1.9 %
průměr 1.34
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký57x54.8 %
průměrný45x43.3 %
nízký2x1.9 %
průměr 1.47
Vybrat jiný předmět