Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P09Z Základy geologie pro geografy

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 72 (26 %) Učebna: VG Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá2x10.5 %
dobrá6x31.6 %
průměrná11x57.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne4x21.1 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x5.3 %
přiměrěné14x73.7 %
nízké1x5.3 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 2

Vyučující

V. Kachlík ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne7x36.8 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.53
V. Kachlík je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano13x68.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.72
V. Kachlík je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x52.6 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2.22
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.78

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž10x52.6 %
žena9x47.4 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%17x89.5 %
75 – 50%2x10.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné3x15.8 %
průměrné13x68.4 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.84
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký1x5.3 %
průměrný13x68.4 %
nízký5x26.3 %
průměr 2.21
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký1x5.3 %
průměrný13x68.4 %
nízký5x26.3 %
průměr 2.21
Vybrat jiný předmět