Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360S07C Základy geoinformatiky I

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 23 / 31 (74 %) Učebna: Z3 Termín: Út,19:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá4x17.4 %
dobrá15x65.2 %
průměrná4x17.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano14x60.9 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne3x13 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x4.3 %
přiměrěné19x82.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.95

Vyučující

J. Kraus ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano14x60.9 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.39
J. Kraus je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.14
J. Kraus je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x34.8 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano15x65.2 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.86

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž10x43.5 %
žena13x56.5 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%21x91.3 %
75 – 50%2x8.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné6x26.1 %
průměrné16x69.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký4x17.4 %
průměrný16x69.6 %
nízký3x13 %
průměr 1.96
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký3x13 %
průměrný19x82.6 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět