Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P16 Základy genetiky

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 71 (25 %) Učebna: B8 Termín: Pá,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá10x55.6 %
dobrá5x27.8 %
průměrná3x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.61
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano9x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x11.1 %
přiměrěné11x61.1 %
nízké3x16.7 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2.06

Vyučující

M. Schierová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
R. Reifová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.63
M. Schierová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
R. Reifová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.06
M. Schierová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x38.9 %
průměr 1.18
R. Reifová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x72.2 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž3x16.7 %
žena15x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.15x83.3 %
Nmgr.2x11.1 %
Ph.D.1x5.6 %
průměr 1.22
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%12x66.7 %
75 – 50%5x27.8 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.39
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x5.9 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné10x58.8 %
podprůměrné2x11.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký8x44.4 %
průměrný10x55.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký10x55.6 %
průměrný8x44.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Vybrat jiný předmět