Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P33 Vývoj přírody ČR

Katedra zoologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 68 (28 %) Učebna: B7 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá13x68.4 %
dobrá4x21.1 %
průměrná2x10.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x42.1 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné13x68.4 %
nízké1x5.3 %
nemohu posoudit5x26.3 %
průměr 2.07

Vyučující

V. Ložek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
V. Ložek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
V. Ložek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x84.2 %
průměr 2.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.82

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x26.3 %
žena14x73.7 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.12x66.7 %
Nmgr.6x33.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.33
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%15x78.9 %
75 – 50%3x15.8 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x16.7 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné3x16.7 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký10x52.6 %
průměrný8x42.1 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.53
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x36.8 %
průměrný12x63.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět