Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07A3 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 29 / 215 (13 %) Učebna: PUA Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá22x75.9 %
dobrá7x24.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.24
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x34.5 %
spíše ano16x55.2 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x27.6 %
spíše ano9x31 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x34.5 %
průměr 1.68
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x13.8 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x41.4 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné27x93.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 2

Vyučující

P. Toman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x79.3 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
P. Toman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x96.6 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
P. Toman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x34.5 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x48.3 %
průměr 1.47
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x60.7 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne8x27.6 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 2.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x27.6 %
žena21x72.4 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.28x96.6 %
Nmgr.1x3.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé26x89.7 %
opakovaně3x10.3 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%24x82.8 %
75 – 50%4x13.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.4 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x10.3 %
nadprůměrné5x17.2 %
průměrné19x65.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné2x6.9 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký9x31 %
průměrný19x65.5 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.72
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký16x55.2 %
průměrný9x31 %
nízký4x13.8 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět