Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07A2 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 30 / 215 (14 %) Učebna: PUA Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá7x24.1 %
dobrá14x48.3 %
průměrná8x27.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.03
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x36.7 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x93.3 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x36.7 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne6x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x20 %
průměr 1.79
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x26.7 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit12x40 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x10 %
přiměrěné23x76.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x13.3 %
průměr 1.88

Vyučující

H. Hladíková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne7x24.1 %
rozhodně ne2x6.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
H. Hladíková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x73.3 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
H. Hladíková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x36.7 %
spíše ano3x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x53.3 %
průměr 1.21
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x30 %
spíše ano17x56.7 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.83
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x80 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x26.7 %
žena22x73.3 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé29x96.7 %
opakovaně1x3.3 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%28x93.3 %
75 – 50%1x3.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.3 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x3.3 %
nadprůměrné9x30 %
průměrné19x63.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x3.3 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký5x16.7 %
průměrný21x70 %
nízký4x13.3 %
průměr 1.97
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x31 %
průměrný16x55.2 %
nízký4x13.8 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět