Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P233 Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 19 / 22 (86 %) Učebna: L1 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá5x26.3 %
dobrá7x36.8 %
průměrná5x26.3 %
špatná2x10.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 2.12
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x10.5 %
přiměrěné14x73.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.88

Vyučující

J. Tomeš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne7x36.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.16
J. Tomeš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
J. Tomeš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x47.4 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x44.4 %
žena10x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.1x5.3 %
Nmgr.18x94.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.95
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%14x73.7 %
75 – 50%5x26.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x21.1 %
nadprůměrné1x5.3 %
průměrné14x73.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký9x47.4 %
průměrný9x47.4 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký6x31.6 %
průměrný11x57.9 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět