Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P12 Teorie regionálního rozvoje

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 31 / 49 (63 %) Učebna: LR Termín: St,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá13x41.9 %
dobrá15x48.4 %
průměrná3x9.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.68
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x32.3 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne5x16.1 %
rozhodně ne2x6.5 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.97
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x64.5 %
spíše ano11x35.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x48.4 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.7 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x25.8 %
spíše ano20x64.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.7 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké13x41.9 %
přiměrěné16x51.6 %
nízké1x3.2 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.6

Vyučující

J. Blažek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x35.5 %
spíše ano14x45.2 %
spíše ne5x16.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.8
V. Květoň ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x6.5 %
spíše ano17x54.8 %
spíše ne6x19.4 %
rozhodně ne2x6.5 %
nemohu posoudit4x12.9 %
průměr 2.3
J. Blažek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x83.9 %
spíše ano5x16.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
V. Květoň je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x67.7 %
spíše ano6x19.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x12.9 %
průměr 1.22
J. Blažek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x19.4 %
spíše ano4x12.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x67.7 %
průměr 1.4
V. Květoň je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x16.1 %
spíše ano2x6.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x77.4 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x58.1 %
spíše ano12x38.7 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x93.5 %
spíše ano1x3.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x74.2 %
spíše ano6x19.4 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž20x64.5 %
žena11x35.5 %
průměr 1.35
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.7x22.6 %
Nmgr.23x74.2 %
Ph.D.1x3.2 %
průměr 1.81
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé27x87.1 %
opakovaně4x12.9 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%22x71 %
75 – 50%9x29 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x3.2 %
nadprůměrné3x9.7 %
průměrné26x83.9 %
podprůměrné1x3.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký10x32.3 %
průměrný16x51.6 %
nízký5x16.1 %
průměr 1.84
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x29 %
průměrný20x64.5 %
nízký2x6.5 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět