Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340U05C Statistika pro učitele

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 18 / 22 (82 %) Učebna: Z3 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá11x61.1 %
průměrná7x38.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne5x27.8 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 2.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x16.7 %
přiměrěné15x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83

Vyučující

P. Netrdová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano9x50 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.41
P. Netrdová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
P. Netrdová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x50 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano13x72.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x44.4 %
žena10x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%15x83.3 %
75 – 50%1x5.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x11.1 %
průměr 1.39
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné2x11.1 %
průměrné13x72.2 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné1x5.6 %
průměr 2.94
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký1x5.6 %
průměrný10x55.6 %
nízký7x38.9 %
průměr 2.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký5x27.8 %
průměrný12x66.7 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět