Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P03Z4 Statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 16 / 163 (10 %) Učebna: PUA Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá1x6.3 %
dobrá4x25 %
průměrná9x56.3 %
špatná2x12.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano4x25 %
spíše ne8x50 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 2.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano8x50 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 2.08
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x31.3 %
přiměrěné7x43.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.58

Vyučující

K. Zvára ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne8x50 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 3
K. Zvára je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
K. Zvára je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x50 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano8x50 %
spíše ne5x31.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2.4
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.8

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x50 %
žena8x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%13x81.3 %
75 – 50%2x12.5 %
50 – 25%1x6.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x12.5 %
průměrné9x56.3 %
podprůměrné2x12.5 %
špatné3x18.8 %
průměr 3.38
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký0x0 %
průměrný5x31.3 %
nízký11x68.8 %
průměr 2.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký0x0 %
průměrný10x62.5 %
nízký6x37.5 %
průměr 2.38
Vybrat jiný předmět