Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P70C Statistická analýza dat II

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 54 / 69 (78 %) Učebna: Z3 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá22x40.7 %
dobrá27x50 %
průměrná4x7.4 %
špatná1x1.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x53.7 %
spíše ano17x31.5 %
spíše ne4x7.4 %
rozhodně ne2x3.7 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x27.8 %
spíše ano18x33.3 %
spíše ne13x24.1 %
rozhodně ne7x13 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 2.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x55.6 %
spíše ano19x35.2 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5.6 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x40.7 %
spíše ano26x48.1 %
spíše ne4x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 1.65
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké26x48.1 %
přiměrěné26x48.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x3.7 %
průměr 1.5

Vyučující

D. Dzúrová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x20.4 %
spíše ano18x33.3 %
spíše ne17x31.5 %
rozhodně ne7x13 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 2.38
P. Netrdová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano31x57.4 %
spíše ano15x27.8 %
spíše ne6x11.1 %
rozhodně ne2x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
J. Spilková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x31.5 %
spíše ano25x46.3 %
spíše ne6x11.1 %
rozhodně ne5x9.3 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.98
D. Dzúrová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x53.7 %
spíše ano19x35.2 %
spíše ne5x9.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.55
P. Netrdová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano47x87 %
spíše ano7x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
J. Spilková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x63 %
spíše ano16x29.6 %
spíše ne4x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
D. Dzúrová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x22.2 %
spíše ano7x13 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit33x61.1 %
průměr 1.57
P. Netrdová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x27.8 %
spíše ano9x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x55.6 %
průměr 1.38
J. Spilková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x22.2 %
spíše ano8x14.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x63 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano24x44.4 %
spíše ano28x51.9 %
spíše ne2x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano45x83.3 %
spíše ano9x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano47x87 %
spíše ano7x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž27x50 %
žena27x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.14x25.9 %
Nmgr.40x74.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.74
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé52x96.3 %
opakovaně2x3.7 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%44x81.5 %
75 – 50%6x11.1 %
50 – 25%3x5.6 %
méně než 25%1x1.9 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré5x9.3 %
nadprůměrné13x24.1 %
průměrné36x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký24x44.4 %
průměrný22x40.7 %
nízký8x14.8 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký20x37 %
průměrný27x50 %
nízký7x13 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět