Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P70 Statistická analýza dat II

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 34 / 69 (49 %) Učebna: LR Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá14x41.2 %
dobrá18x52.9 %
průměrná2x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x55.9 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne3x8.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x61.8 %
spíše ano13x38.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x64.7 %
spíše ano10x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x41.2 %
spíše ano18x52.9 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.61
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké13x38.2 %
přiměrěné19x55.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.59

Vyučující

D. Dzúrová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x20.6 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne12x35.3 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 2.27
P. Netrdová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano23x67.6 %
spíše ano10x29.4 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
J. Spilková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x23.5 %
spíše ano16x47.1 %
spíše ne7x20.6 %
rozhodně ne3x8.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
D. Dzúrová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x52.9 %
spíše ano10x29.4 %
spíše ne4x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.56
P. Netrdová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano31x91.2 %
spíše ano3x8.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
J. Spilková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x58.8 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne7x20.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
D. Dzúrová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x5.9 %
spíše ano3x8.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit28x82.4 %
průměr 2
P. Netrdová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x11.8 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x70.6 %
průměr 1.6
J. Spilková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x79.4 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x55.9 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x76.5 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano30x88.2 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž17x50 %
žena17x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.10x29.4 %
Nmgr.24x70.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.71
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé32x94.1 %
opakovaně2x5.9 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%30x88.2 %
75 – 50%4x11.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x11.8 %
nadprůměrné9x26.5 %
průměrné21x61.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký16x47.1 %
průměrný13x38.2 %
nízký5x14.7 %
průměr 1.68
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký16x47.1 %
průměrný15x44.1 %
nízký3x8.8 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět