Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P06B Spektrální metody NMR I

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 20 / 27 (74 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá13x65 %
dobrá6x30 %
průměrná1x5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano7x35 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano8x40 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x5 %
přiměrěné17x85 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.94

Vyučující

M. Dračínský ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano3x15 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.47
M. Dračínský je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.11
M. Dračínský je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x55 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.16

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x40 %
žena12x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.11x55 %
Nmgr.9x45 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.45
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%14x70 %
75 – 50%2x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%4x20 %
průměr 1.7
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré6x30 %
nadprůměrné2x10 %
průměrné12x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký12x60 %
průměrný7x35 %
nízký1x5 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký11x55 %
průměrný6x30 %
nízký3x15 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět