Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P34 Sociálněgeografické makroregiony světa

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 17 / 31 (55 %) Učebna: Z1 Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá8x47.1 %
dobrá6x35.3 %
průměrná3x17.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné10x58.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 1.91

Vyučující

I. Bičík ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.31
T. Havlíček ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
I. Bičík je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1
T. Havlíček je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
I. Bičík je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x82.4 %
průměr 1.67
T. Havlíček je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x82.4 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x47.1 %
žena9x52.9 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.11x64.7 %
Nmgr.6x35.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.35
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%12x70.6 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%2x11.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x18.8 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné10x62.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký10x58.8 %
průměrný7x41.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.41
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký6x35.3 %
průměrný11x64.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět