Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P04Z Sociální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 8 kr.
Respondentů: 42 / 106 (40 %) Učebna: VG Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá12x28.6 %
dobrá20x47.6 %
průměrná10x23.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x28.6 %
spíše ano19x45.2 %
spíše ne9x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano28x66.7 %
spíše ano14x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x38.1 %
spíše ano20x47.6 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x9.5 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x22 %
spíše ano17x41.5 %
spíše ne9x22 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x14.6 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké6x14.3 %
přiměrěné31x73.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x11.9 %
průměr 1.84

Vyučující

Z. Čermák ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x19 %
spíše ano14x33.3 %
spíše ne20x47.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
D. Drbohlav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x47.6 %
spíše ano21x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.51
Z. Čermák je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x50 %
spíše ano18x42.9 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.5
D. Drbohlav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x59.5 %
spíše ano15x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.38
Z. Čermák je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x7.1 %
spíše ano5x11.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x81 %
průměr 1.63
D. Drbohlav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x4.8 %
spíše ano6x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x81 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x40.5 %
spíše ano22x52.4 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x88.1 %
spíše ano3x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x40.5 %
spíše ano24x57.1 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž22x52.4 %
žena20x47.6 %
průměr 1.48
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.42x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé41x97.6 %
opakovaně1x2.4 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%33x78.6 %
75 – 50%7x16.7 %
50 – 25%2x4.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x11.9 %
průměrné33x78.6 %
podprůměrné3x7.1 %
špatné1x2.4 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký14x33.3 %
průměrný27x64.3 %
nízký1x2.4 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký8x19 %
průměrný29x69 %
nízký5x11.9 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět