Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P03 Sociologie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 16 / 34 (47 %) Učebna: VG Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá6x37.5 %
dobrá5x31.3 %
průměrná4x25 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x6.3 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano4x25 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.85
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x12.5 %
přiměrěné13x81.3 %
nízké1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94

Vyučující

D. Čermák ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
D. Čermák je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
D. Čermák je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x62.5 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne6x37.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x50 %
žena8x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%12x80 %
75 – 50%2x13.3 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x12.5 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné11x68.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký11x73.3 %
průměrný2x13.3 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký3x20 %
průměrný7x46.7 %
nízký5x33.3 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět