Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P55 Severní Amerika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 11 / 70 (16 %) Učebna: LR Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá1x9.1 %
dobrá5x45.5 %
průměrná4x36.4 %
špatná1x9.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.45
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x9.1 %
přiměrěné9x81.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.9

Vyučující

L. Jeleček ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne3x27.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.73
M. Matoušková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano9x81.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
L. Jeleček je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2
M. Matoušková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
L. Jeleček je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 1.4
M. Matoušková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž7x63.6 %
žena4x36.4 %
průměr 1.36
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.9x81.8 %
Nmgr.2x18.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.18
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé9x81.8 %
opakovaně2x18.2 %
průměr 1.18
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%5x45.5 %
75 – 50%4x36.4 %
50 – 25%1x9.1 %
méně než 25%1x9.1 %
průměr 1.82
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x27.3 %
průměrné8x72.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký4x36.4 %
průměrný7x63.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký0x0 %
průměrný11x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět