Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300BPA Seminář k bakalářské práci

Sekretariát sekce geografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/4 Z; 4 kr.
Respondentů: 21 / 49 (43 %) Učebna: G2 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá3x14.3 %
průměrná5x23.8 %
špatná11x52.4 %
velmi špatná2x9.5 %
průměr 3.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano4x19 %
spíše ne9x42.9 %
rozhodně ne7x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.05
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x33.3 %
průměr 1.79
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x61.9 %
průměr 2.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné18x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 2

Vyučující

L. Kupková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x19 %
spíše ne11x52.4 %
rozhodně ne6x28.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.1
L. Kupková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano17x81 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.85
L. Kupková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x81 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne13x61.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.33
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.63
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž14x66.7 %
žena7x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé20x95.2 %
opakovaně1x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%3x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné6x28.6 %
průměrné14x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký1x4.8 %
průměrný11x52.4 %
nízký9x42.9 %
průměr 2.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký0x0 %
průměrný7x33.3 %
nízký14x66.7 %
průměr 2.67
Vybrat jiný předmět