Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P30 Rostlinná cytologie

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 38 / 172 (22 %) Učebna: B7 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá28x75.7 %
dobrá8x21.6 %
průměrná1x2.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x42.1 %
spíše ano17x44.7 %
spíše ne3x7.9 %
rozhodně ne2x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano32x84.2 %
spíše ano6x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano25x65.8 %
spíše ano10x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.9 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x50 %
spíše ano14x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x13.2 %
průměr 1.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké4x10.5 %
přiměrěné26x68.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x21.1 %
průměr 1.87

Vyučující

K. Schwarzerová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x52.6 %
spíše ano14x36.8 %
spíše ne3x7.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.54
J. Fišerová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x26.3 %
spíše ano17x44.7 %
spíše ne6x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x13.2 %
průměr 1.88
K. Schwarzerová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano35x92.1 %
spíše ano3x7.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
J. Fišerová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x76.3 %
spíše ano4x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x13.2 %
průměr 1.12
K. Schwarzerová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x10.5 %
spíše ano2x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x84.2 %
průměr 1.33
J. Fišerová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x10.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x89.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano34x89.5 %
spíše ano4x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano37x97.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano33x86.8 %
spíše ano4x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x13.2 %
žena33x86.8 %
průměr 1.87
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.37x97.4 %
Nmgr.1x2.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé36x94.7 %
opakovaně2x5.3 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%26x68.4 %
75 – 50%10x26.3 %
50 – 25%2x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.37
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x7.9 %
nadprůměrné7x18.4 %
průměrné25x65.8 %
podprůměrné3x7.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký9x23.7 %
průměrný24x63.2 %
nízký5x13.2 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x18.4 %
průměrný31x81.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět