Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421C21A Praktikum ze všeobecné geologie I

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 22 / 49 (45 %) Učebna: MP Termín: Pá,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá16x72.7 %
dobrá4x18.2 %
průměrná2x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano11x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x13.6 %
přiměrěné17x77.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.85

Vyučující

J. Trubač ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
F. Tomek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano11x50 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.71
J. Trubač je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.24
F. Tomek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.25
J. Trubač je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x50 %
průměr 1.27
F. Tomek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x59.1 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž10x45.5 %
žena12x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.21x95.5 %
Nmgr.1x4.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé20x90.9 %
opakovaně2x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%20x90.9 %
75 – 50%1x4.5 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x9.1 %
nadprůměrné7x31.8 %
průměrné13x59.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký15x68.2 %
průměrný7x31.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.32
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký12x54.5 %
průměrný10x45.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.45
Vybrat jiný předmět