Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250C01B Praktikum z laboratorní techniky biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 18 / 44 (41 %) Učebna: BPP Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá5x27.8 %
dobrá11x61.1 %
průměrná1x5.6 %
špatná1x5.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x27.8 %
přiměrěné13x72.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72

Vyučující

H. Dračínská ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
M. Moserová ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano9x50 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.06
T. Černá ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.76
H. Dračínská je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.47
M. Moserová je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.63
T. Černá je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.56
H. Dračínská je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.27
M. Moserová je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.36
T. Černá je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne7x38.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x44.4 %
žena10x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé17x94.4 %
opakovaně1x5.6 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%17x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x33.3 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký11x61.1 %
průměrný5x27.8 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký8x44.4 %
průměrný7x38.9 %
nízký3x16.7 %
průměr 1.72
Vybrat jiný předmět