Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360S13 Populační teorie

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 16 / 20 (80 %) Učebna: G2 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá9x56.3 %
dobrá7x43.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano8x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x87.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 2

Vyučující

J. Kocourková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
J. Kocourková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
J. Kocourková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x56.3 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž3x18.8 %
žena13x81.3 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.4x25 %
Nmgr.11x68.8 %
Ph.D.1x6.3 %
průměr 1.81
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%16x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné12x75 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký6x37.5 %
průměrný10x62.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký11x68.8 %
průměrný5x31.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.31
Vybrat jiný předmět