Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB162P23 Populační ekologie

Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 15 / 162 (9 %) Učebna: B14 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá1x6.7 %
dobrá9x60 %
průměrná5x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x40 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x66.7 %
nízké1x6.7 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 2.09

Vyučující

P. Kindlmann ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano11x73.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
P. Kindlmann je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.31
P. Kindlmann je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x80 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano12x80 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž6x40 %
žena9x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.12x80 %
Nmgr.3x20 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%9x60 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%2x13.3 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné5x33.3 %
průměrné8x53.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.4
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x20 %
průměrný9x60 %
nízký3x20 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký3x20 %
průměrný10x66.7 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět