Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P89 Polární oblasti

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 34 / 85 (40 %) Učebna: VEZ Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá24x70.6 %
dobrá10x29.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x29.4 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne9x26.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.97
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x64.7 %
spíše ano9x26.5 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.34
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x52.9 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.8 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x52.9 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x20.6 %
průměr 1.41
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x2.9 %
přiměrěné29x85.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x11.8 %
průměr 1.97

Vyučující

D. Nývlt ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x76.5 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
D. Nývlt je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x79.4 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
D. Nývlt je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x11.8 %
spíše ano2x5.9 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit25x73.5 %
průměr 2.11
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x79.4 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano29x85.3 %
spíše ano2x5.9 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano26x76.5 %
spíše ano5x14.7 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž20x58.8 %
žena14x41.2 %
průměr 1.41
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.29x87.9 %
Nmgr.3x9.1 %
Ph.D.1x3 %
průměr 1.15
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé34x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%25x73.5 %
75 – 50%5x14.7 %
50 – 25%3x8.8 %
méně než 25%1x2.9 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x5.9 %
nadprůměrné8x23.5 %
průměrné23x67.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x2.9 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký19x55.9 %
průměrný15x44.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký13x38.2 %
průměrný19x55.9 %
nízký2x5.9 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět