Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250C17N Pokročilé praktikum z biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 35 / 43 (81 %) Učebna: BPP Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá8x22.9 %
dobrá18x51.4 %
průměrná9x25.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.03
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x60 %
spíše ano11x31.4 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano22x62.9 %
spíše ano10x28.6 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x37.1 %
spíše ano18x51.4 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x40 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne3x8.6 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné31x88.6 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit3x8.6 %
průměr 2.03

Vyučující

O. Vaněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x25.7 %
spíše ano13x37.1 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit10x28.6 %
průměr 1.8
V. Martínek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x34.3 %
spíše ano16x45.7 %
spíše ne6x17.1 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
M. Ingr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x42.9 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne2x5.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
O. Vaněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x48.6 %
spíše ano7x20 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x28.6 %
průměr 1.36
V. Martínek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x54.3 %
spíše ano14x40 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51
M. Ingr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano21x60 %
spíše ano13x37.1 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
O. Vaněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x34.3 %
spíše ano6x17.1 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit15x42.9 %
průměr 1.55
V. Martínek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x20 %
spíše ano11x31.4 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit15x42.9 %
průměr 1.8
M. Ingr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x20 %
spíše ano9x25.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit18x51.4 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x31.4 %
spíše ano19x54.3 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne2x5.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano33x94.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano27x77.1 %
spíše ano6x17.1 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž9x25.7 %
žena26x74.3 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.35x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%35x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x5.7 %
nadprůměrné9x25.7 %
průměrné23x65.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x2.9 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký20x57.1 %
průměrný13x37.1 %
nízký2x5.7 %
průměr 1.49
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x25.7 %
průměrný22x62.9 %
nízký4x11.4 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět