Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340M03 Plánování, řízení a hodnocení projektů

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 1/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 18 / 23 (78 %) Učebna: LR Termín: Út,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá2x11.1 %
dobrá4x22.2 %
průměrná8x44.4 %
špatná4x22.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x27.8 %
přiměrěné11x61.1 %
nízké1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.76

Vyučující

J. Novotný ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne8x44.4 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.67
D. Drbohlav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 1.92
V. Květoň ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.88
J. Novotný je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.47
D. Drbohlav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.31
V. Květoň je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.18
J. Novotný je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 1.46
D. Drbohlav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 1.38
V. Květoň je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.07
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž10x55.6 %
žena8x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.1x5.6 %
Nmgr.17x94.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x22.2 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné10x55.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký8x44.4 %
průměrný7x38.9 %
nízký3x16.7 %
průměr 1.72
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký4x22.2 %
průměrný7x38.9 %
nízký7x38.9 %
průměr 2.17
Vybrat jiný předmět