Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P50Z Pedogeografie a biogeografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 56 (34 %) Učebna: VG Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá4x21.1 %
dobrá9x47.4 %
průměrná4x21.1 %
špatná2x10.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 2.18
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.88
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké1x5.3 %
přiměrěné16x84.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.94

Vyučující

L. Šefrna ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.37
T. Chuman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.83
L. Šefrna je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
T. Chuman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
L. Šefrna je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x78.9 %
průměr 1.75
T. Chuman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x78.9 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž12x63.2 %
žena7x36.8 %
průměr 1.37
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%15x78.9 %
75 – 50%1x5.3 %
50 – 25%3x15.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.37
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné13x68.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký3x15.8 %
průměrný14x73.7 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.95
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký4x21.1 %
průměrný12x63.2 %
nízký3x15.8 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět