Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P81C Organická chemie II (a)

Katedra organické chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 15 / 96 (16 %) Učebna: CH5 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá5x33.3 %
dobrá8x53.3 %
průměrná2x13.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.8
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.21
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké5x33.3 %
přiměrěné10x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Vyučující

J. Míšek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
J. Míšek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
J. Míšek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x60 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž4x26.7 %
žena11x73.3 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé11x73.3 %
opakovaně4x26.7 %
průměr 1.27
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%13x86.7 %
75 – 50%1x6.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné12x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký8x53.3 %
průměrný7x46.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.47
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký3x20 %
průměrný11x73.3 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.87
Vybrat jiný předmět