Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150S04 Odborný seminář z oboru imunologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 22 / 20 (110 %) Učebna: B312 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá10x45.5 %
dobrá11x50 %
průměrná1x4.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.59
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.85
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit6x27.3 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné20x90.9 %
nízké1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.05

Vyučující

J. Černý ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano11x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
K. Drbal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
J. Černý je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
K. Drbal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
J. Černý je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x45.5 %
průměr 1.58
K. Drbal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x45.5 %
průměr 1.42
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.4
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž5x22.7 %
žena17x77.3 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.1x4.5 %
Nmgr.21x95.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.95
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé15x68.2 %
opakovaně7x31.8 %
průměr 1.32
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%17x77.3 %
75 – 50%5x22.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné3x13.6 %
průměrné18x81.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký10x45.5 %
průměrný11x50 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký5x22.7 %
průměrný16x72.7 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět