Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150S01 Odborný seminář z oboru buněčná a vývojová biologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 24 / 22 (109 %) Učebna: B3 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá7x29.2 %
dobrá12x50 %
průměrná5x20.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.92
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x33.3 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x78.3 %
průměr 1.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x82.6 %
průměr 1.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x8.3 %
přiměrěné16x66.7 %
nízké2x8.3 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 2

Vyučující

Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x33.3 %
žena16x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.1x4.2 %
Nmgr.22x91.7 %
Ph.D.1x4.2 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé20x83.3 %
opakovaně4x16.7 %
průměr 1.17
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%22x91.7 %
75 – 50%1x4.2 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré3x12.5 %
nadprůměrné6x25 %
průměrné14x58.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x4.2 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký5x20.8 %
průměrný16x66.7 %
nízký3x12.5 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký2x8.3 %
průměrný16x66.7 %
nízký6x25 %
průměr 2.17
Vybrat jiný předmět