Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P71 Obecná histologie - mikroskopická anatomie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 71 (27 %) Učebna: B3 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá5x26.3 %
dobrá10x52.6 %
průměrná4x21.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.81
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké2x10.5 %
přiměrěné13x68.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.87

Vyučující

M. Halašková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
M. Hovořáková ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne8x42.1 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 2.47
M. Halašková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
M. Hovořáková je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.76
M. Halašková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x73.7 %
průměr 1.8
M. Hovořáková je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit15x78.9 %
průměr 2.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž3x15.8 %
žena16x84.2 %
průměr 1.84
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%15x78.9 %
75 – 50%3x15.8 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné5x26.3 %
průměrné12x63.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký14x73.7 %
průměrný4x21.1 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.32
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký9x47.4 %
průměrný8x42.1 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět