Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P58 Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)

Katedra učitelství a didaktiky chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 28 / 60 (47 %) Učebna: CH3 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá7x25 %
dobrá14x50 %
průměrná5x17.9 %
špatná2x7.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne5x17.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.78
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano20x71.4 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x42.9 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x14.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké15x53.6 %
přiměrěné11x39.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.42

Vyučující

P. Šmejkal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano7x25 %
spíše ne12x42.9 %
rozhodně ne2x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.32
P. Šmejkal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano18x64.3 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.33
P. Šmejkal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x32.1 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x46.4 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x35.7 %
spíše ano16x57.1 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x67.9 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.41
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano19x67.9 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž8x28.6 %
žena20x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.28x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé26x92.9 %
opakovaně2x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%18x64.3 %
75 – 50%7x25 %
50 – 25%3x10.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré1x3.6 %
nadprůměrné8x28.6 %
průměrné18x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x3.6 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký4x14.3 %
průměrný17x60.7 %
nízký7x25 %
průměr 2.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký7x25 %
průměrný15x53.6 %
nízký6x21.4 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět