Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2016/2017 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P54B Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2016/2017 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 17 / 302 (6 %) Učebna: CH4 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velmi dobrá8x47.1 %
dobrá8x47.1 %
průměrná1x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.59
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2016/2017 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2016/2017 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2016/2017 zimní
vysoké3x17.6 %
přiměrěné14x82.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82

Vyučující

D. Vrbata ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2016/2017 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
D. Vrbata je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2016/2017 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
D. Vrbata je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2016/2017 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2016/2017 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2016/2017 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2016/2017 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2016/2017 zimní
muž4x23.5 %
žena13x76.5 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2016/2017 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2016/2017 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2016/2017 zimní
více než 75%17x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2016/2017 zimní
velmi dobré4x23.5 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné9x52.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.29
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2016/2017 zimní
velký7x41.2 %
průměrný9x52.9 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2016/2017 zimní
velký11x64.7 %
průměrný6x35.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.35
Vybrat jiný předmět